Sea Shepherd startet opp i Norge𝗡𝗥𝗞: “𝗦𝗘𝗔 𝗦𝗛𝗘𝗣𝗛𝗘𝗥𝗗 𝗛𝗔𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗧 𝗢𝗣𝗣 𝗜 𝗡𝗢𝗥𝗚𝗘”
— 𝘰𝘨 𝘷𝘪 𝘷𝘪𝘭 𝘨𝘫𝘦𝘳𝘯𝘦 𝘩𝘢 𝘥𝘦𝘨 𝘮𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮 𝘧𝘳𝘪𝘷𝘪𝘭𝘭𝘪𝘨
“Sea Shepherd starter opp i Norge. Organisasjonen skal jobbe for å forsvare både dyreliv og dyrs habitater langs kystlinjen.
Etter 46 års internasjonal eksistens Sea Shepherd nå kommet til Norge – som Sea Shepherd Norway.
En av de største satsingsområdene for miljøorganisasjonen har alltid vært hvalfangst, noe hvalfangstnæringen i Norge fikk kjenne på kroppen på 90-tallet. Da var Sea Shepherd, med grunnlegger Paul Watson i spissen, i konflikt med næringen – blant annet gjennom et antall forsøk på å senke hvalfangstskuter.”
I pressemeldingen utdyper vi og påpeker at dette ikke en taktikk som vil bli brukt i Norge:
“Vi vil jobbe for at hvalfangst skal forbys, og for å oppnå det må vi jobbe med opinionsbygging og folkeopplysning – og slik sette press på norske politikere”.
𝗕𝗹𝗶 𝗺𝗲𝗱 𝘀𝗼𝗺 𝗳𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗹𝗶𝗴 𝗵𝗲𝗿