Sea Shepherd Norway

For havet

Sea Shepherd ble etablert i 1977 og er en internasjonal ideell organisasjon som jobber for å beskytte marint dyreliv. Vårt mål er å sette en stopper for ødeleggelsen av habitater og slakting av dyreliv i verdenshavene for å bevare og beskytte både økosystemer og arter.

Sea Shepherd bruker innovative direkte aksjonsmetoder for å undersøke, dokumentere og iverksette tiltak når det er nødvendig for å avsløre og konfrontere ulovlige aktiviteter på åpent hav. Ved å beskytte det biologiske mangfoldet i de sofistikerte marine økosystemene jobber Sea Shepherd for å sikre deres overlevelse

Utvalgte nyheter