Om oss

Vårt mål

Å forsvare, bevare og beskytte havet.

Sea Shepherd er en internasjonal ideell marin miljøvernorganisasjon som benytter seg av direkte aksjon for å forsvare vilt og bevare og beskytte verdenshavet mot misbruk og miljøødeleggelse.

Hvorfor vi kjemper

Verdens marine økosystemer er under enormt press.

Verdenshavene og deres beboere er under enormt press fra både overfiske og ødeleggelse av leveområder. Ulovlig fiske pågår ustraffet i mange marine verneområder og ulovlig, urapportert og uregulert (IUU) fiske pågår fortsatt i mange havområder utenfor offentlighetens søkelys.

Vår tilnærming

Direkte aksjon for å håndheve lovene som skal beskytte havet

Internasjonale avtaler og nasjonale lover som skal beskytte verdenshavene er vanskelig å håndheve. Sea Shepherd bruker direkte aksjon for å forsvare livet i havet og samarbeider med nasjonale myndigheter for å bekjempe ulovlig fiske i deres farvann.

Historie

Sea Shepherds historie

Siden sine spede begynnelser i 1977, har Sea Shepherd vokst seg til å bli en ustoppelig global bevegelse med uavhengige grupper etablert i dusinvis av land.

Vår flåte

Sea Shepherd-flåten

Sea Shepherds verdensomspennende flåte – som for tiden består av 12 fartøy – spiller en avgjørende rolle i vårt mål om å forsvare, bevare og beskytte livet i havet i direkte aksjoner rundt om i verden og har vært involvert fra Antarktis til Afrika.